Solarni paneli

Solarni paneli

Solarni paneli su skup solarnih ćelija, koje kada se izlože svetlosti, na svojim krajevima daju odredjeni napon, najčešće 12V, 24V i 48V, koji se može koristiti za punjenje akumulatorskih baterija i kasnije za namensku upotrebu. U većini slučajeva to je idealno a ponekad i jedino rešenje za mesta i objekte gde je veoma teško ili nemoguće obezbediti klasičnu električnu energiju. Elektricča energija tako dobijena je u daljem toku eksploatacije potpuno besplatna, ne računajuci zamenu akumulatora svakih nekoliko godina (kao kod automobila). Dodatna automatika u smislu kontrole punjenja i pražnjenja, rešava i taj problem obezbedjujući maksimalan radni vek jednog akumulatora. Proizvode se sa naponom od 12V i 24V i snage od 2W do 280W. U zavisnosti od tehnologije izrade mogu biti od amorfnog silicijuma, monokristalni, polikristalni i dr.

Sve informacije u vezi pojektovanja, postavljanja i obuke možete dobiti od naših stručnjaka na telefone ili e-mail koji se nalaze na kontakt strani sajta.