Kontakt

 

Informacije

Informacije:

Episkopska 9,
18000 Niš, Srbija
Telefon: +381 18 513 552
FAX: +381 18 513 552
PIB: SR 102772015
Matični broj: 17479245
Broj žiro računa: 340 – 11 007 442 – 90 ERSTE BANK
IDENTIFIKACIONI LIST
PDV