Alarmni sistemi

Alarmni sistemi

Elektronski sigurnosni sistemi su mnogo pristupačniji cenom od onoga što većina ljudi misli. Cena ovih sistema se može uporediti sa cenom običnih kućnih aparata, koji postoje u svakom domu.

Šta su sigurnosni sistemi i od čega se sastoje:

1. Sistem senzora koji služe za detekciju štetnih događaja kao što su: otvaranje vrata, lom stakla, kretanje u prostoru, pojava požara, curenje gasa, izlivanje vode i drugo.

2. Kontrolni panel-alarmna centrala upravlja radom svih elemenata sistema, prima signale detektora i vrši uzbunjivanje pomoću sirena, prenos uzbune monitoring centru ili obaveštava korisnika putem telefona ili GSM mreže.

Moderni alarmni sistemi se kontrolišu pomoću tastature, unošenjem šifre, dok napredniji sistemi se mogu kontrolisati i pomoću kodiranih kartica ili daljinskih upravljača. Daljinski upravljač pouzdanog alarmnog sistema mora da koristi plivajući kod koji sprečava kopiranje i dekodiranje signala.